University of Mumbai Result


1 Ms. Chitra Varma
Sr. No Name of Students Percentage University Rank
1 Ms. Chitra Varma 73.80 % First  
2 Baig Ayesha Ahmed 75%
Sr. No Name of Students Percentage University Rank
2 Ms. Baig Ayesha Ahmed 75.00 %  Second

Konkan Gyanpeth Rahul Dharkar College of Pharmacy & Research Institute, Karjat

Top Rankers List

Sr. No Year Name of Students Percentage Rank
1 2009-2010 Mr. Neeraj Kotian 72.50 % 1St
Ms. Neha Deshpande 70.50 % 2nd
Ms. Sandeepa Bhoir 69.00 % 3rd
2 2010-2011 Ms. Chitra Varma 73.80 %

1St  [ University First ]

Mr. Ganesh Nalawade 68.90 % 2nd
Ms. Chada Shweta 68.30 % 3rd
3 2011-2012 Mr. Ninad Patil 67.50 % 1St
Ms. Sarika Chaudhari 66.50 % 2nd
Ms. Archana Patil 65.80 % 3rd
4 2012-2013 Ms. Baig Ayesha Ahmed 75.00 %

1St  [ University Second ]

Ms. Priyanka Shankar Sanas 74.01 %

2nd [ University Fourth ]

Ms. Priya Deepak Krishnapurkar 70.00 % 3rd
5 2013-2014 Ms. Anita Dhara 76.06 % 1St
Ms. Ashwini Patil 73.06 % 2nd
Ms. Bhavana R. Holagundi 73.04 % 3rd
6 2014-2015 Ms. Greeshma Sathyapal 77.06 % 1St
Ms. Jyoti Gaikar 75.06 % 2nd
Ms. Richi Dinesh Singh 73.08 % 3rd
7 2015-2016 Ms. Ruchita Surve 71.79 % 1St
Ms. Nikita Nadar 68.98 % 2nd
Ms. Sanjana Tilakbhadur Kshetri 68.83  % 3rd

8

2016-2017

Dsouza Sharon Ronald

7.77 %

1St

Nimane Aparna Gotiram

7.65 %

2nd

Rahate  Kiran Ravindra

7.38

3rd

9

2017-2018

Singh Shweta Shivpal

8.42

1St  [ University Six ]

Chandak Nisha Shrikisan

8.17

2nd

Barshi Aishwara Shshikant

8.08

3rd

Bhosale Pallavi Madhusudhan
Patil Praful Suresh

10

2018-2019

Salunke Neha Shankar

7.77 %

1St

Singh Amar Ranjit

7.68%

2nd

Bhoir Ashwini Uttam

7.66 %

3rd